Behandelwensen

Het zijn vreemde tijden waarin we blij kunnen zijn met onze gezondheid, maar ook angst hebben om ziek te worden. En de gevolgen van ziekte. Tijden waarin mensen nadenken over hun verleden en hun toekomst.

Ik kan me als uw huisarts voorstellen dat u daarover nadenkt en in gesprek gaat met uw naasten. Ik ga ook graag met u daarover in gesprek, soms hebben we dat misschien al gedaan. Dit gesprek heet een behandelwensengesprek.

U kunt het gesprek met uw naasten ook voorbereiden. Bespreekt u onder andere:

 • Hoe sta ik in het leven;
 • Welke behandelingen wil ik wel of wil in niet ontvangen;
 • Wil ik thuis blijven en verzorgd worden, wil ik naar een verpleeghuis;
 • Wil ik wel of niet naar het ziekenhuis opgenomen (denk aan een botbreuk, operatie, benauwd, beroerte, hartinfarct);
 • Wil ik gereanimeerd worden;
 • Wil ik beademd worden;
 • Wie beslist er voor mij als ik daar niet meer toe in staat ben (dit heet een volmacht);

U kunt uw behandel- en zorgwensen ook opschrijven, eventueel met hulp. Er zijn verschillende verklaringen. Als u hier klikt, komt u op een voorbeeldformulier. U kunt dit formulier uitprinten en eventueel samen met uw naaste invullen. Maakt u een kopie van dit formulier en lever het origineel bij de praktijk in. Het formulier wordt dan aan uw zorgdossier toegevoegd. De huisarts neemt contact met u op om de verklaring te bespreken en overlegt met u welke zorgverleners van uw verklaring op de hoogte moeten zijn, bijv. de huisartsenpost of thuiszorg of een specialist in het ziekenhuis.

Het kan natuurlijk zijn dat u later van gedachten verandert of twijfelt aan uw beslissing. Het is goed om dit met uw familie of met de huisarts te bespreken. De huisarts kan uw dossier dan aanpassen aan de veranderde situatie.

Informatie

Via onderstaande websites kunt u betrouwbare informatie vinden die u kan helpen na te denken over uw zorg- en behandelwensen. U zult op deze websites vaak de term ‘levenseinde’ tegenkomen. Ons doel is met u te praten over uw behandelwensen en niet zozeer over het levenseinde.

www.thuisarts.nl/levenseinde

 • Ik wil nadenken over mijn levenseinde
 • Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen
 • Ik wil nadenken over reanimatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie

 • Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit niet zelf kan?
 • Hoe stel ik een wilsverklaring op?

 

Behandelwensen bij Corona

Het nieuwe Corona virus is voor jonge mensen (onder 40 jaar) meestal niet gevaarlijk, maar bij kwetsbare ouderen kan het een serieuze bedreiging voor de gezondheid zijn.

U bent kwetsbaar als u:

 • in aanmerking komt voor de jaarlijkse Griepprik, ook als u deze prik niet haalt maar wel een uitnodiging krijgt
 • Dagelijks zorg nodig heeft (wassen/ aankleden/ andere verzorging)

Helaas is er geen medicijn tegen het nieuwe Corona virus; voorkomen is dus beter dan genezen. Het bespreken van uw wensen kan rust geven in deze onrustige tijd.

Neemt u bij vragen vooral contact op met de praktijk.