Kosten gezondheidszorg

Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Daarnaast geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 385 euro. Het bezoek aan de huisarts, praktijkondersteuner of praktijkondersteuner GGZ gaan niet ten koste van het eigen risico. De volgende zaken komen wel ten laste van uw eigen risico:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Voor de aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw aanvullende verzekering in aanmerking komt voor een vergoeding.